รู้จักเรา


เราพร้อมให้การต้อนรับที่อบอุ่น การบริการที่ดียิ่ง
ความสะดวกสบายครบครันและปลอดภัย เพื่อให้คุณ

บนเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ที่สดสะพรั่งด้วยพฤกษานานาพรรณ อากาศบริสุทธิ์ สดชื่น วางผังออกแบบโดยมืออาชีพ ถูกหลักวิศวกรรม ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง ๒ ชั่วโมง โดยถนนขนาด ๔ เลน ใกล้โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ สัญญาณโทรคมนาคมชัดเจนทุกเครือข่าย มี WIFI อาคาร ที่พักและห้องประชุมหลากหลายรูปแบบและขนาด สำหรับกลุ่มกิจกรรม ทุกขนาด จนถึง ๑,๕๐๐ คน ฐานผจญภัยแข็งแรง ระบบสาธารณูปโภค สมบูรณ์ครบครัน ระบบน้ำอุปโภคบริโภค ใช้น้ำบาดาลและน้ำฝนผ่านระบบผลิต น้ำดื่ม ระบบไฟฟ้า เป็นไฟ ๓ เฟส ๓๕๐ เควีเอ กันไฟตก รองรับการใช้ห้องพัก และห้องประชุมปรับอากาศได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีระบบระบายน้ำอย่างดี รับรอง ไม่มีน้ำท่วม การระบายน้ำเสียเป็นระบบปิด ปลอดภัย ไร้กลิ่นรบกวน และถูกสุขอนามัย


ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ และรีสอร์ท จึงเป็น

  • สวรรค์สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกรูปแบบ
  • สวรรค์แห่งการสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพในการทำงานทั้งภาครัฐ
  • สวรรค์สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว และกลุ่มเพื่อนผู้รู้ใจ